εγγραφές στο εργαστήριο λογικών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι εγγραφές στο εργαστήριο λογικών θα είναι ενεργές μέχρι την Δευτέρα 26.02.2018 μόνο για σπουδαστές τυπικού εξαμήνου. Στη συνέχεια θα ενεργοποιηθούν και για μεγαλύτερα εξάμηνα.

                                                                                                                                          Από το εγαστήριο

Δημοσίευση:

Τρ 20 Φεβ 2018 - 18:55:55

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ