ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPEEDCAST

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Επισυναπτώμενα αρχεία:

Intern_Wikipedia_Developer-_Job_Req_-_Athens_(003).docx (Μεταφορές: 55)

Δημοσίευση:

Τρ 20 Φεβ 2018 - 11:32:23

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ