ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ LOCOTEL SA

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ LOCOTEL SA. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ pek@locotel.gr.

Επισυναπτώμενα αρχεία:

Jobdescriptiondeveloper.docx (Μεταφορές: 124)

Δημοσίευση:

Τρ 13 Φεβ 2018 - 17:37:53

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ