ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ή ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ I2S

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε" ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "Front End Software Development Engineer" ΚΑΙ "Back End Software Development Engineer" ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.


ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ EMAIL: gr [xpapadimitriou@i2s.gr" title="URL: mailto:xpapadimitriou@i2s.gr" target="_blank">mailto:xpapadimitriou@i2s.gr].Επισυναπτώμενα αρχεία:

Front__n__Back_End_Software_Development_Engineer.pdf (Μεταφορές: 104)

Δημοσίευση:

Δευτ 22 Ιαν 2018 - 17:10:50

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ