Εξέταση εργαστηρίου Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Σχεδίασης και Κατασκευής

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο εργαστήριο, όπως προσέλθουν αύριο Τετάρτη, 17-01-2018, για την τελική εξέταση εργαστηρίου.

Η τήρηση του ωραρίου, θα βοηθήσει στην όλη διαδικασία, οπότε η έγκαιρη προσέλευσή σας θα εκτιμηθεί.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του τις εργασίες προς τελική παράδοση σε ψηφιακή μορφή αλλά και εκτυπωμένες.

Τέλος, στις συναρμογές με κίνηση, θα εκτιμηθεί και αντίστοιχο video.

Καλή επιτυχία.

Δημοσίευση:

Τρ 16 Ιαν 2018 - 11:53:41

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ