ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELMACO SA

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Η εταιρεία TELMACO Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία στους τομείς των τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών συστημάτων στην Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια της διεθνούς της ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Audiovisual Programmer

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα προγραμματίζει συστήματα ελέγχου οπτικοακουστικών συστημάτων (CUE, Extron, AMX, Crestron) και θα μπορεί να αναλύει λειτουργικές και τεχνικές ανάγκες.

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα των Ηλεκτρονικών, Τηλεπικοινωνίων, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Υπολογιστικών Συστημάτων ή αντίστοιχο.

 

Απαραίτητη εμπειρία :

Εμπειρία σε:

  1. Συστήματα Ελέγχου Οπτικοκαουστικών ή αντίστοιχα
  2. Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης και προγραμματισμού
  3. Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων και flow charts

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες:

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – γραπτά και προφορικά

Δυνατότητα εργασίας σε διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου

 

Επιθυμητή εμπειρία :

Πιστοποιήσεις CUE/Extron/AMX or Crestron

Γνώσεις Java, C# and PhP

Συστήματα Οπτικοκαουστικών

Συστήματα video collaboration – Video Conference

Συνεδριακά συστήματα

CCNA Collaboration (CICD, CIVND) ή αντίστοιχα

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον κ. Νάσο Κατσαούνη, Τηλ: +30 210 68 74 146, email:   [mailto:nassos.katsaounis@telmaco.gr] 

Δημοσίευση:

Τετ 28 Φεβ 2018 - 09:11:53

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ