ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FSYSTEL

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Ζητούνται ένας ή δύο τελειόφοιτοι για πρακτική άσκηση στην εταιρεία  FSYSTEL
Τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
Υψηλή βαθμολογία σε μαθήματα ΣΑΕ/PLC
Υψηλή βαθμολογία σε θέματα δικτυακών πρωτοκόλλων/πρωτοκόλλων κτιριακού αυτοματισμού.
Η πτυχιακή  να αφορά  Ελεγκτές/SCADA/κτιριακούς αυτοματισμούς/PLC/Modbus .Απαραίτητη γνώση Office/CAD. Επιθυμητή γνώση Linux.
Τα ζητούμενα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι:
  • Υπευθυνότητα
  • Ομαδικότητα/ Διάθεση Συνεργασίας
  • Eνδιαφέρον για εξέλιξη στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ζητούνται ένας ή δύο τελειόφοιτοι τ για πρακτική άσκηση στην εταιρεία  FSYSTEL.
Η πρακτική θα επικεντρώνεται σε εγκαταστάσεις (open protocol) BEMS (building energy management systems) σε κτίρια του τριτογενούς τομέα κατά κύριο 
λόγο και δευτερευόντως στο φάκελο τεκμηρίωσης της εγκατάστασης.
Ζητούμενα είναι η καλή γνώση AutoCAD και σχεδίου, μέτρια τεχνική ικανότητα στο πεδίο, η γνώση αγγλικών και γνώσεις PLC/ModBUS/instrumentation ει δυνατόν.
Καλό θα ήταν οι τελειόφοιτοι να εχουν εκπονήσει σχετική πτυχιακή εργασία
 
Πληροφορίες-Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Βιογραφικό: fsystel@fsystel.gr

Δημοσίευση:

Παρ 24 Νοεμ 2017 - 13:02:50

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ