ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BSH

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BSH ΖΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Επισυναπτώμενα αρχεία:

ΑΓΓΕΛΙΑ_ΓΙΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_IT.PDF (Μεταφορές: 71)

Δημοσίευση:

Δευτ 13 Νοεμ 2017 - 09:57:57

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ