ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ-Ι

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η Περίοδος για τις Δηλώσεις Προτίμησης για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Η/Υ-Ι αρχίζει από την Τρίτη 10/10 και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 12/10 το μεσημέρι. Δυνατότητα Δήλωσης Προτίμησης σε αυτό το διάστημα, έχουν μόνον οι σπουδαστές του Τυπικού Εξαμήνου (3ου) (και όσοι από μεγαλύτερα εξάμηνα δεν έχουν δηλώσει ποτέ πριν το Εργαστήριο στη Γραμματεία ή στο SECR).

Αμέσως μετά θα αρχίσει η Περίοδος για τις Δηλώσεις των Επαναληπτικών, αποκλειστικά για το τμήμα Δευτέρας 19-21.

Δημοσίευση:

Τρ 10 Οκτ 2017 - 16:54:52

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ