ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι φοιτητές μεγαλυτέρων εξαμήνων που δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο καλούνται να επιλέξουν εργαστηριακή ομάδα (δίωρο) μέσω του συστήματος Ηλέκτρα  ( https://electra.teipir.gr [../] )  από την  Παρασκευή 13.10.2017 και ώρα 18.00 έως την Δευτέρα 16.10.2017 και ώρα 20.00. Οι υπόλοιποι φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο παρακαλούνται να προσέλθουν στο εργαστήριο την Τρίτη 17.10.2017

 

Από το Εργαστήριο

Δημοσίευση:

Τρ 10 Οκτ 2017 - 12:06:11

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ