Προσομοίωση και Περιβαλλοντική Μηχανική(Ε)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η περίοδος εγγραφής για το εργαστήριο "Προσομοίωση και Περιβαλλοντική Μηχανική" είναι ανοικτή.

 

Έναρξη εργαστηρίων: Τετάρτη 18/10/2017

 

Δ.Νικολόπουλος

Αν.Καθηγητής

Δημοσίευση:

Δευτ 9 Οκτ 2017 - 14:48:13

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ