ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι παρακάτω ΑΜ δεν υπάρχουν στο σύστημα για να περαστούν οι βαθμοί:

 

36055   

38185

42638

 

Παρακαλείσθε όπως αναζητήσετε τους λόγους. Ενημερώστε με στο dniko@teipir.gr

Δ.Νικολόπουλος

Δημοσίευση:

Τετ 4 Οκτ 2017 - 10:31:27

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ