Σύγχρονη Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Κατασκευή

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα "Σύγχρονη Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Κατασκευή" (θεωρία και εργαστήριο), πως θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές όλων των φοιτητών.

Δημοσίευση:

Τρ 3 Οκτ 2017 - 16:38:39

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ