ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Οι φοιτητές του τυπικού εξαμήνου (πρώτου) καλούνται να επιλέξουν εργαστηριακή ομάδα (δίωρο) μέσω του συστήματος Ηλέκτρα  ( https://electra.teipir.gr [../] )  από την Τρίτη 03.10.2017 και ώρα 18.00 έως την

Δευτέρα 09.10.2017 και ώρα 20.00. Για τους φοιτητές μεγαλυτέρων ετών   θα ακολουθήσει  ανακοίνωση μετά το τέλος της περιόδου εγγραφών τους.

 

Από το Εργαστήριο


Δημοσίευση:

Τρ 3 Οκτ 2017 - 09:02:04

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ