ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ MOTOR OIL

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επικοινωνώ εκ μέρους του Ομίλου Motor Oil, προκειμένου να εκφράσω το ενδιαφέρον μας για Πρακτική Άσκηση ενός σπουδαστή στην εταιρεία Motor Oil (Hellas), με έναρξη το Σεπτέμβριο 2017 και έδρα τα Κεντρικά Γραφεία, Ηρώδου Αττικού 12 [https://maps.google.com/?q=Ηρώδου+Αττικού+12&entry=gmail&source=g]Α, Μαρούσι, Αττική.

 

Το αντικείμενο απασχόλησής του θα αφορά στην υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας των interfaces μεταξύ πρατηρίων και κεντρικού συστήματος. Συμμετοχή σε ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με service level agreement & τήρηση των κανόνων. Βοηθητική συμμετοχή σε έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση του νέου συστήματος καμερών, της νέας υποδομής δικτύου.

 

Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας μου και παρακαλώ όπως έρθετε σε επαφή μαζί μου.

 

Ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Motor Oil Group Recruitment

Ηρώδου Αττικού 12 [https://maps.google.com/?q=Ηρώδου+Αττικού+12&entry=gmail&source=g]Α, 151 24 Μαρούσι

Τηλ.: +30 210 8093583 [tel:+30 21 0809 3583] - Fax: +30 210 8093555 [tel:+30 21 0809 3555]

Email: lampr.ma@avinoil.gr [lampr.ma@avinoil.gr" title="URL: mailto:lampr.ma@avinoil.gr" target="_blank">mailto:lampr.ma@avinoil.gr] <mailto:lampr.ma@avinoil.gr [lampr.ma@avinoil.gr" title="URL: mailto:lampr.ma@avinoil.gr" target="_blank">mailto:lampr.ma@avinoil.gr]>

 

Δημοσίευση:

Πέμ 14 Σεπ 2017 - 10:48:55

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ