ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναρτήσει στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών “ΑΤΛΑΣ” θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν υποδομές πληροφορικής (προσωπικοί υπολογιστές και server, εκτυπωτές,scanner), δίκτυα, υποστήριξη χρηστών, στατιστικά,Βάσεις Δεδομένων) για το έργο Ολοκληρωμένο Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων στα δικαστήρια της Αθήνας, Πειραιώς, Χαλκίδας και Θεσσαλονίκης.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρία Καϊάφα
ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ-Β’ΜΟΝΑΔΑ
Τηλέφωνο: 210-77.67.136, 210-77.67.360
FAX: 210-7767577 [tel:(210) 776-7577]
Email: Mkaiafa@justice.gov.gr [Mkaiafa@justice.gov.gr" title="URL: mailto:Mkaiafa@justice.gov.gr" target="_blank">mailto:Mkaiafa@justice.gov.gr]justespa@justice.gov.gr [justespa@justice.gov.gr" title="URL: mailto:justespa@justice.gov.gr" target="_blank">mailto:justespa@justice.gov.gr]

Δημοσίευση:

Παρ 8 Σεπ 2017 - 12:48:00

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ