ΑΣΚΗΣΗ ΣΜΤ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Για το μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην εξεταστική του Σεπτέμβριος 2017 δεν θα υπάρχει γραπτή εξέταση αλλά  εργασία, η οποία είναι υποχρεωτική και απαλλακτική με ημερομηνία παράδοσης, ανεξαρτήτως
της ημερομηνίας στο πρόγραμμα της εξεταστικής, την 19η Σεπτεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα της ΗΛΕΚΤΡΑΣ και στο δικτυακό τόπο του μαθήματος.

Δημοσίευση:

Κυρ 6 Αυγ 2017 - 16:04:37

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ