ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ASPIDA Cyber Security

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Εταιρία  ΑSPIDA Cyber Security ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με δύο(2) φοιτητές του τμήματος με σκοπό την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης.Το κέντρο της εργασίας τους βρίσκεται στα γραφεία της Ασπίδας, πάροδος Λεωφόρου Βουλιαγμένης 58 κοντά στη Γλυφάδα.

 

 Τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν θα είναι τα παρακάτω :

 

  > Ασφάλεια δικτύων και δεδομένων

 

 > Παρακολούθηση των παραπάνω με τεχνολογίες SIEM

 

 > Configuration λογισμικών και λειτουργικών συστημάτων

 

 > Ανάπτυξη και αναβάθμιση εταιρικού λογισμικού
 
Επιθυμητές, αλλά όχι αναγκαίες, είναι οι γνώσεις στο κομμάτι των δικτύων αλλά και των κυβερνοεπιθέσεων.
 
Για επικοινωνία παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σας στο : nps@aspida.org [nps@aspida.org" title="URL: mailto:nps@aspida.org" target="_blank">mailto:nps@aspida.org]

ή καλέσατε στο : 6986971160 - Σενούντα Νικόλαος 

Δημοσίευση:

Τρ 18 Ιουλ 2017 - 16:08:17

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ