Πρακτική Άσκηση για Linux (System Administrator)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία MassiveGRID.com, σύμφωνα με τις ανάγκες της, ενδιαφέρεται για σπουδαστές με αντικείμενο σπουδών σχετικό με την ειδικότητα του System Administration. Στην επισυναπτόμενη αγγελία υπάρχει αναλυτική περιγραφή της θέσης και των καθηκόντων.

Επισυναπτώμενα αρχεία:

Τελειόφοιτοι_ΤΕΙ_-_Πρακτική_MG.pdf (Μεταφορές: 73)

Δημοσίευση:

Δευτ 30 Απρ 2018 - 14:56:07

Συνδεόμενα Αρχεία:

Συγγραφέας:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ